Lockdown: rijscholen langer dicht en mogen geen rijles geven geldt voor categorie B

Vanaf dinsdag 15 december 2020 tot en met dinsdag 2 maart 2021 gaan alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten niet door bij het CBR vanwege corona.

Zowel rijscholen als het CBR blijven gesloten. 

Hierdoor komen nog eens bijna 120.000 examens, toetsen en rijtesten te vervallen bovenop de 190.000 uit de periode van 15 december tot en met 2 maart. Na de verlengde lockdown kan alles zonder extra kosten worden ingehaald. Voor het inhalen heeft het CBR tot en met 15 mei plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt.

Plekken voor nieuwe examens, toetsen en rijtesten kunnen voorlopig worden gereserveerd voor de periode vanaf 17 mei. Heeft u al examens gekocht voor de periode van 10 februari tot en met 15 mei, kunt u die behouden.

Theorie-examen vanaf 1 maart

Maakt u voor uw leerling een reservering voor een theorie-examen vanaf 1 maart? Dan moet deze leerling u hiervoor eerst nog machtigen als het gaat om de categorieën auto, motor en bromfiets. Met de machtiging geeft de kandidaat toestemming om in zijn naam een theorie-examen te reserveren.
Informatie klanten
De klanten van wie de examens, toetsen en rijtesten niet doorgaan, krijgen per e-mail bericht van het CBR.

rijlessen gaan niet door vanwege covid 19