0616051445 Adres Meester E.N. van Kleffensstraat 6 6842 CV, Arnhem rijsecure@gmail.com

Disclaimer

Rij Secure heeft de informatie die je op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Rij Secure kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Rij Secure niet instaan.
Rij Secure verstrekt op deze website alleen informatie over zijn eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen.
De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door Rij Secure worden onderhouden. Hoewel Rij Secure uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.
Je kunt er van op aan dat Rij Secure alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Rij Secure kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.