Leren auto rijden

Instappen
Uitstappen
Afsluiten
Starten
Wegrijden
Stoppen
Volgafstand
Ruimtekussen
Rijden op rechte en bochtige wegen
Schakelen
Hellingproef

Stopopdracht
Afslaan
Omkeren
Parkeren
Kruispunten
Rotondes
In- en uitvoegen
Inhalen
Zijdelingse verplaatsing
Snelweg
Zelfstandig rijden